ARS SACRA
előadás
A torbágyi szentháromság szoborcsoport üzenete 300 év távlatából
Torbágy Római Katolikus Templom
2051 Biatorbágy, Dózsa György utca 8.
telefon: (20) 481 1172
kapcsolat: Baracza Szabolcs, (20) 481 1172, www.torbagy.hu
A Szentháromság-szoborcsoport restaurálása összefoglalójaként érdekes részleteket hallhatunk Baracza Szabolcs restaurátor művésztől. A szobor egyediségét szem előtt tartva kereshetjük a helyét a hazai és az európai Szentháromság-ábrázolások sorában; 300 év távlatából kutathatjuk a kor üzenetét.
"Az ember, Isten képmása, a szeretetben lesz először teljesen önmaga. Az örök Atya irántunk való szeretetében elküldte saját Fiát hozzánk, és a Szentlelket ajándékozta nekünk, hogy Isten gyermekeivé tegyen bennünket. Váljunk e kegyelemhez méltóvá! A Szentháromság Isten tartson meg benneteket mindenkor a szeretetében!" (XVI. Benedek pápa) Magyarországon a Szentháromság tiszteletét Kálmán király (1095-1116) rendelte el. A Szentháromság kultuszának igazi felvirágzása a barokk időkben következett be. Terjedése összefüggött a nagy pestisjárványoktól való rettegéssel. Alig van a XVIII. században épült templomunk, amelyben a Szentháromság oltárképével, freskójával, más titulusra szentelt oltárormára helyezett ábrázolásával ne találkoznánk. A Szentháromságról szóló tanítás alapja a Biblia, habár nem találjuk meg benne ezt a kifejezést. Kr.u. 325-ben a Niceai zsinat foglalkozott ezzel a témával, és kijelentette, hogy az Atya és a Fiú ugyanolyan természetűek (görög: homoousion to patri). A Kr.u. 381-es Konstantinápolyi zsinat megerősítette a Niceai zsinat megfogalmazásait, és kijelentette, hogy a Szentlélek is ugyanolyan természetű, mint az Atya és a Fiú. Az Újszövetség úgy jelenti ki nekünk Jézust, mint aki EGY az Atyával és mégis megkülönböztethető tőle. Az Atya a Fiú eredete, a Fiú örökké az Atyától származik, ezért ugyanolyan örök természetű. A Szentlelket az Atya és a Fiú küldte a világba. Ugyanaz az eredete, ugyanolyan örök természetű, és ugyanúgy részt vesz a belső isteni adásban, nyerésben és egységben. A torbágyi templomban 16 éve kezdődött, és azóta is folyamatos a barokk műtárgyak helyreállítása, melynek anyagi hátterét a templomot látogató hívek adományai, Biatorbágy Város Önkormányzata és a Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásai biztosítják. Az előadás során lehetősége lesz a hallgatóknak az eredetileg az oromzaton levő Szentháromság szoborcsoportot testközelből megtekinteni. Szeretettel hívjuk mindazokat, akik érdeklődnek egy olyan restaurálási folyamat újabb részletei iránt, amely 2018. októberében az NKA 25 éves jubileumán mintaprojektként szerepelt az évfordulóra szervezett szakmai konferencián.
2020.09.12. KEZDÉS: 18:45 óra