ARS SACRA
zene
Égi Hang
Árpád-házi Szent Erzsébet-plébániatemplom
1074 Budapest, Rózsák tere 8.
Lovász Irén koncertje. Az est tiszteletadás az égi és földi hang, az isteni és emberi világok találkozásának. Az énekelt emberi hangon előadott műsor a szakrális magyar népköltészet énekelt darabjaira alapul, melyek az évkör szakralitását és egységét hangsúlyozzák. Ezen kívül elhangzanak Mária himnuszok, Szent István királyról szóló énekek, zsoltárok, valamint középkori latin nyelvű gregorián és többszólamú énekek. Közreműködnek: - Mizsei Zoltán – ének, udu, pszaltérium, középkori hárfa, ogona, harmonium - Ágoston Béla – ének, duda, furulya, fujara, saxofon
Műsor: 1. Jelenti magát… /Announces himself (Hungarian folksongs of Midsummernight. (Zoborvidéki Szentivánéji magyar népdalok) 2. Aranyból is, ezüstből is…/ Of gold and Silver (Christmas epic song . Hung. Folk) (Szálláskeresés, karácsonyi ének, Székely magyar népdal) 3. Mennynek, földnek királya… /King of earth and Heaven (Christmas caroll, Hung. Folk) (Pásztornóta, karácsonyi kánta, Mezőség, erdélyi magyar népdal) 4. Csucsujj el…/Hush you babe (Lullaby of Mary to the Child), Hung. Folk) (Máraia altatója, Szatmári népdal) 5. Éles, köves utak…./Roads of cobblestones (Mary searching for Christ, GodFriday song, Hung. Folk) (Nagyheti ének, Moldva csángó népdal) 6. Omnes amici (Antiphonaium Ambrosianum 12.c.) 7. Dove vai (Italian lauda, 14.c) 8. Világnak világa………/Flower of all mortal flowers… (Antient Lament of Mary. The first Hungarian Poem, 13c.) (Ómagyar Máriasiralom) 9. Tüzes nyelveknek szólása/Speech of tongues of fire (Pentacost song, Hung folk) (Pünkösdi ének, magyar népszokásköltészet) 1o. Laudemus Virginem/ ( Catalonian Hymn, Llibre Vermell de Monserat, 14c.) 11. Ó Szent István/ Saint Stephen Hymn (Hymn for the first Hungarain king, Hung. Folk) (Moldvai csángó népének) 12. Mariam Matrem Virginem ( Catalonian Hymn, Llibre Vermell de Monsetat, 14.c.) 13. Szűzeknek virága /Flower of all virgins (Hymn for Holy Virgin, as Patrona Hungariae, 15c.) (Angyaloknak Nagyságos Asszonya, 15.sz) 14. Boldogasszony /Holy Virgin Mother (Hymn for Virgin Mary as Patrona Hungariae, 17c.) 15. Psalmus CXLVIII… (Kájoni: Cantionale Catholicum 1676, Hungary) Total time: 60’ Az Égi Hang című műsor ihletője és első helyszíne a Pécsi Székesegyház altemloma, varázslatos akusztikája és felejthetetlen hangulata. A szakrális tér védelmező ereje és inspiráló környezete olyan élményt adott az alkotóknak, amiből megszületett az ÉGI HANG című lemez, a Gyógyító hangok sorozat első darabja, és azóta aranylemez lett. A lemezfelvétel a Budapesti Szent István Bazilika altemplomában készült, első díszelőadásának a Budavári Mátyás templom adott otthont a Tavaszi fesztivál keretében, majd megszólalt teltházas koncerteken a Szent István Bazilikában, az Ulmi Dómban, a nyírségi kis árpádkori templomokban, nemzetközi fesztiváldíjat nyert Észtország középkori templomaiban, különös élményt adott a lombardiai 12-13. századi olasz templomban, kétszer is felcsendült a Zágrábi Katedrálisban, elhangzott Tihanyi Bencés Apátságban, Pannonhalmán, a Pécsi Székesegyházban, a pesti Belvárosi Plébániatemplomban, és felemelő élményt adott a Brüsszeli Szent Mihály Katedrálisban és a londoni Covent Garden St. John’s Church közönségének is. Az est tiszteletadás az égi és földi hang, az isteni és emberi világok találkozásának. Az énekelt emberi hangon előadott műsor a szakrális magyar népköltészet énekelt darabjaira alapul, melyek az évkör szakralitását és egységét hangsúlyozzák. Ezen kívül elhangzanak Máriahimnuszok, Szent István királyról szóló énekek, zsoltárok, valamint középkori latin nyelvű gregorián és többszólamú énekek. A középkori latin nyelvű ambrozián énekek és az olasz lauda az európai párhuzamokat, valamint a népi- és hivatalos vallásosság egymás mellett élését, dinamikáját, színességét hivatott itt képviselni. A zenei kíséretek a világ számos kultúrájában az elmélyülést segítő, s az örökkévalóság zenei megjelenítésére szolgáló burdon-technikának különböző, szabadon értelmezett változatai, a doromb-énektől az improvizatív és repetitív dallam-osztinátóig. A műsor az évek során elhangzott Égi Hang koncertek letisztult, kikristályosodott, új hangszereléssel, és darabokkal bővült változata. A konkrét műsort az évkör aktuáis idejéhez igazítjuk a jelesnapok rendjében. Akusztikus előadás.
2019.09.16. KEZDÉS: 18:00 óra