ARS SACRA
zene
Gregorián hangverseny
Belvárosi (Pesti) Ferences Templom
1053 Budapest, Ferenciek tere 9.
telefon: (20) 824 5102
kapcsolat: www.gregoriantarsasag.hu
A gregorián szentmisén az állandó részeket a scholával együtt énekli mindenki, a változó részeket énekli a schola orgona kíséret nélkül. A mise után, kb. 19.15-kor a gregorián miseénekek legszebb darabjaiból, még néhány szép szemelvény hallgatható meg. Résztvevő művészek: a Schola Gregoriana Budapestinensis – Béres György vezetésével
Az 1994-ben megalakult Schola Gregoriana Budapestinensis tagjai súlyponti kérdésnek tekintik a mintegy ezeréves gregorián ének liturgiában történő megszólaltatását, ezért – a nyári hónapokat kivéve – minden kedden 18.30-kor a Pesti Ferencesek templomában gregorián misét énekelnek Béres György vezetésével.
2014.09.23. KEZDÉS: 18:30 óra