előadás
A torbágyi templom oltárképe az európai Szűz Mária kegyképek sorában
Torbágy Római Katolikus Templom
2051 Biatorbágy, Dózsa György utca 8.
telefon: (20) 481 1172
kapcsolat: Baracza Szabolcs, (20) 481 1172, baracza.szabolcsgmail.com, www.torbagy.hu
A torbágyi templomban, a főoltárra visszakerült Mária-kegykép restaurálását megelőző kutatómunka eredményeinek összefoglalójaként, érdekes részleteket hallhatunk Baracza Szabolcs restaurátor művésztől a barokk kegytemplomok Mária-ábrázolásainak előképeiről, elnevezéseiről, kapcsolataikról.
A hagyomány szerint az első Boldogságos Szűz ábrázolásokat Szent Lukács evangélista festette. A Mária-tisztelet terjedésével ezeknek az ősképeknek a másolásával tették lehetővé, hogy a hívek egyre több templomban kérhessék Szűz Mária közbenjárását. Egyetlen típus sem maradt meg változatlan állapotban sokáig, a másolatok készítésekor újabb teológiai eszmék megjelenítésére törekedtek. A XVIII. század elején telepedtek le Buda környékén a német bevándorlók, akik virágzó kultúrát teremtettek és magukkal hozták Szűz Mária tiszteletét. Általuk kerülhetett a torbágyi templomba a nemrégiben a főoltárra visszaemelt, megújult Mária-kegykép. Baracza Szabolcs restaurátor művész előadásán érdekes részleteket hallhatunk az elsősorban hazánkban látogatható, barokk kegyhelyek Mária-ábrázolásainak előképeiről, elnevezéseiről, kapcsolataikról, és kereshetjük a választ arra a kérdésre is, hogy a torbágyi „Szomorúak Vigasztalója” titulusú ikon milyen helyet foglal el az európai kegyképek családfáján. A torbágyi templomban 15 éve kezdődött, és azóta is folyamatos a barokk műtárgyak helyreállítása, melynek anyagi hátterét a templomot látogató hívek adományai, Biatorbágy Város Önkormányzata és a Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásai biztosítják. Szeretettel hívjuk mindazokat, akik érdeklődnek egy olyan restaurálási folyamat részletei iránt, amely 2018. októberében az NKA 25 éves jubileumán mintaprojektként szerepelt az évfordulóra szervezett szakmai konferencián.
2019.09.14. KEZDÉS: 18:45 óra