zene
A NÉGY történelmi egyház közös zenei áhítata
Szent István Bazilika
1051 Budapest, Szent István tér
Közreműködnek: Zsidó zsoltárok: A Scheiber Kórus - vezényel Kardos Dániel. Katolikus zsoltárok: A Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Iubilate leánykara - Vezényel: Sapszon Borbála és Sapszon Ferenc, közreműködik: Harmath Dénes - zongora és orgona. Evangélikus zsoltárok: Deák Téri Evangélikus Gimnázium Ifjúsági Kórusa - karvezető: Kardos Anna. Református zsoltárok: Julianna Református Általános Iskola Énekkara - vezényel: Dócziné Takács Zsuzsanna, közreműködik: Tarnóczyné Varga Csenge- zongora.
{A Scheiber Kórus műsora:} 1. Hatikva 2. Hine Ma Tov 3. Od Avinu Chai 4. Od Yavo Shalom 5. Chag Purim 6. Hanuka Van Ma 7. Adama Ve Shamayim 8. Shabat Shalom {A Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Iubilate leánykarának műsora:} 1. G. Asola: Deus canticum novum 2. Schubert: 23. zsoltár 3. Mendelssohn: Veni Domine 4. Harmath Dénes: Gustate et videte {Deák Téri Evangélikus Gimnázium Ifjúsági Kórusának műsor:} 1. Örök dicsőség sugara - gregorián ének 2. Ó, felséges Úr (8. zsoltár) - Goudimel 3. Énekeljetek minden népek (96. zsoltár) - Goudimel 4. Három zsoltár az Evangélikus Énekeskönyvből - Én lelkem áldva áldjad...(103. zsoltár) - Kugelmann gyűjteménye - Ki dolgát mind az Úrra hagyja (55. zsoltár) - Neumark - Áldjad én lelkem...(103. zsoltár) - német népi dallam 5. Bűnbánati zsoltár - Szokolay Sándor 6. Vater unser - Arvo Pärt {Julianna Református Általános Iskola Énekkarának műsora:} 1. Hanparid: Eljöttünk mind, zengjen az ének 2. Bourgeois: Az Úrnak irgalmát örökké éneklem (89.genfi zsoltár) 3. M. Schenker: Mindeddig megsegített (az I. Sámuel 7; 12 szövegére) 4. Bourgeois: No minden népek, örvendezzetek (47. genfi zsoltár) 5. Halmos László: Legyen áldott Isten átirata
2019.09.15. KEZDÉS: 15:00 óra