lelki
Szeretetláng
Bp törökőri Kis Szt Teréz templom
1087 Budapest, Kerepesi út 33.
telefon: (1) 333 9385
A Szeretetláng magyar alapítású katolikus lelkiségi világmozgalom, mely az Eucharisztikus lelkiséget szeretné felkínálni egy sajátos Szűz Mária tiszteleten keresztül. Célja, hogy az Új Evangelizáció támogató eszköze legyen azáltal, hogy előmozdítja a családokban az együtt-imádkozást, mint a személyes és közösségi megszentelődés módját és eszközét, hogy a családok így „szentéllyé” váljanak. www.szeretetlang.hu
2014.09.27. KEZDÉS: 17:00 óra